Sportsfoto

Jeg har bygget meg opp en del erfaring i å ta forskjellige typer sportsfoto, både utendørs og innendørs.